Barnehagestyrer Øystein Bekken i Jekteviken barnehage i Bergen.

BedriftsintervjuFormer unges holdninger i arbeidslivet favoritt ikon

Øystein Bekken, styrer i Jekteviken barnehage i Bergen, ser flere fordeler med å ta inn lærlinger til yrket barne- og ungdomsarbeider. Han er fornøyd med deres første år som lærebedrift.

Øystein Bekken
år
Barnehagestyrer
Jekteviken barnehage, Bergen
Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter at intervjuet ble gjennomført.

Det er kun ett år siden første lærling kom til Jekteviken barnehage, som ligger under Studentskipnaden i Bergen. Nysgjerrighet gjorde at Jekteviken barnehage bestemte seg for å prøve å ta inn sin første lærling.

– Det er veldig kjekt å få unge mennesker inn i arbeidslivet, og jeg synes det er givende å ha en lærling hos oss, sier Bekken.

Sett bort fra den faglige biten, så mener han det er en gylden mulighet for å bidra til å forme unge menneskers holdninger til yrkeslivet.

– Vi må prøve å ruste lærlingene så godt som mulig, slik at de er forberedt på arbeidslivet etter læreperioden, sier han.

Bekken mener en kan komme langt med engasjement, gode holdninger og en etisk bevissthet.

Krevende

Å være fysisk rustet for yrket er også veldig viktig, mener barnehagestyreren.

– Det er en fysisk krevende jobb. Hvis du har store helseproblemer er ikke barnehage rette arbeidsplassen for deg. Du trenger ikke være topptrent, men frisk nok til å kunne være til stede og oppmerksom, forklarer han.

– Hva skal til for å imponere dere?

– En lærling som engasjerer seg i barna og pedagogikken, som søker råd og veiledning fra sine kolleger, og en som følger opp ting. Det er en bekreftelse på at han eller hun er engasjert, sier Bekken.

Med oppfølging tenker han på at lærlingene bør være observante når det kommer til barna, og dele sine tanker med kolleger om hva barna mestrer eller trenger støtte til, for eksempel.

 

Fordel med erfaring

Selv om Jekteviken barnehage hadde fått flere henvendelser fra potensielle lærlinger tidligere, var det først i 2015 at de følte det var riktig.

– Den rette lærlingen kom til oss. Vi fikk en god magefølelse og et godt inntrykk av vedkommende, og samtidig hadde hun noe yrkespraksis – noe som alltid er en fordel, sier Øystein Bekken.

Han poengterer at det ikke nødvendigvis er viktig at yrkespraksisen er fra barnehage, selv om det er en fordel. All erfaring fra yrkeslivet teller positivt, i alle fall hos dem.

 

Ønsker selvstendighet

I læreperioden skal lærlingene bli faglig rustet for faget, og læres opp til å bli gode barne- og ungdomsarbeidere.

– Læreperioden er en progressiv prosess. I starten skal lærlingen ha en instruktør og gjøre aktiviteter sammen med kollegaene. Vi oppfordrer og ønsker til selvstendighet i arbeidet, men lærlingen får ikke dra på tur alene med barna, sier Bekken.

Lærlingen får ikke gjennomføre foreldresamtaler alene eller ha primæransvar for barna, men etter to år skal imidlertid lærlingen være lært opp i det meste.

– Det er ikke alt lærlingen får gjøre alene, men målet er at hun eller han i alle fall skal ha fått innsikt i alle aspektene av faget, sier Øystein Bekken.

Øystein Bekken sine tre tips til lærlinger:

  • Vær på hugget – vis interesse for barnehagen og de pedagogiske verdiene barnehagene står for
  • Følg opp – du er under opplæring, så ta ansvar for å få mer kunnskap  
  • Vis at du har gode holdninger, vær presis og sett deg inn i det som forventes av deg som lærling

 

Skrevet av Nina Lorvik, redaksjonen utdanning.no

Tekst: