Nøkkelinformasjon

Du lærer om transport av personer og varer.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er yrkessjåfør.

Læreplan

Læreplan i yrkessjåførfag

Vg3 yrkessjåførfaget handler om å håndtere og forflytte passasjerer, varer og gods. Faget skal gi lærlingene innsikt i ulike transportoppdrag og sikringsmetoder og hvordan de kan ivareta miljø, trafikksikkerhet og en verdikjedetankegang. Faget skal bidra til å utvikle yrkesutøvere som kan dekke samfunnets behov for en sikker, effektiv, lønnsom og miljøvennlig transport. Videre skal faget bidra til å utvikle selvstendige og omstillingsdyktige yrkessjåfører og til å dekke det framtidige behovet for arbeidskraft i bransjen.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

ASKO MOLDE AS Vis avtale
Det finnes 1 samarbeidsavtaler mellom skoler og bedrifter, hvorav 1 passer dine kriterier.