Nøkkelinformasjon

Du lærer å produsere, montere, reparere og vedlikeholde elektriske maskiner.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er vikler.

Læreplan

Læreplan i viklerfaget

Vg3 viklerfaget handler om å bygge, vedlikeholde og reparere elektriske maskiner. Dette omfatter arbeid på alle typer elektriske maskiner innen høy- og lavspenning, beregnet for både likestrøms- og vekselstrømsdrift. Videre handler viklerfaget om samfunnets behov for stabil infrastruktur med velfungerende systemer for produksjon, omforming og distribusjon av elektrisk energi. Det handler også om å utvikle selvstendige fagarbeidere som kan møte arbeidslivets behov for teknologisk utvikling og omstilling.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker