Videreutdanning for lærere

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Lærere kan ta videreutdanning i fag som for eksempel norsk, musikk, pedagogikk og rådgivning.

Kompetanse for kvalitet - videreutdanning for lærere

Utdanningsdirektoratet informerer hvert år om etter- og videreutdanningstilbud:

Se oversikt og mer informasjon på Udir.no

Varighet

Videreutdanningene er normalt 1 år eller kortere.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Videreutdanninger for lærere › Videreutdanninger for lærere, uspesifisert (8251)
 • ... › Videreutdanninger for lærere › Videreutdanninger for lærere, uspesifisert (7251)
 • ... › Allmenn-/grunnskolelærerutdanninger › Allmenn-/grunnskolelærerutdanning, uspesifisert, lavere nivå (622199)
 • ... › Allmenn-/grunnskolelærerutdanninger, andre › Allmenn-/grunnskolelærerutdanning, annen, uspesifisert, lavere nivå (622999)
 • ... › Utdanninger i pedagogikk, andre › Videreutdanning, pedagogisk veiledning (624902)
 • ... › Videreutdanninger for lærere › Videreutdanninger for lærere, uspesifisert (6251)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Norsk Tegnspråk 2, 1-10 trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1 og norsk 2, 5.-10.-trinn Årsenhet og kortere NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 3 Høyere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, 1-7 - KFK, Regionalt tilbod Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledningspedagogikk 3 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Skolebibliotekkunnskap 1, halvårsstudium Lavere nivå Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2, 5.-10. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1 5-10.trinn Årsenhet og kortere NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Lesing 1 - kompetanse for kvalitet Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) Lokalt opptak Lokalt opptak
Læringsmiljø og gruppeledelse (PPT) Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1, 5.-10. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrprofesjonell veiledning Lavere nivå NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk med yrkesfaglig profil - videreutdanning Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) Lokalt opptak Lokalt opptak
Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning 2 Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Språklæring og språkutvikling i barnehagen Lavere nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2, 1.-7. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsrettet veiledning (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1, 1.-7. trinn, Hardanger/Voss kompetansesenter Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1 for 8.-13. trinn, Kompetanse for kvalitet Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning og coaching, emne 1 + 2 Lavere nivå Folkeuniversitetet Sør-Øst Lokalt opptak Lokalt opptak
Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen, inkludert barn med norsk som andrespråk Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Rekning som grunnleggande ferdigheit Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning og coaching, emne 1 + 2 Lavere nivå Folkeuniversitetet Sør-Øst Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunst og håndverk 2 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1 for 8.-13. trinn, Kompetanse for kvalitet Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning og coaching - videreutdanning Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) Lokalt opptak Lokalt opptak
Rettleiing / Mentorutdanning 2 Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Skolebibliotekkunnskap 3 - informasjonskompetanse og leseutvikling, påbyggingsstudium Lavere nivå Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Lærarspesialistutdanning i profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) 1-7 Høyere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Interkulturell pedagogikk og fargespelmetodikk Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning og Coaching emne 1+ 2 Lavere nivå Folkeuniversitetet Sørlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, 5.-10. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk2 5.-10.trinn Årsenhet og kortere NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1 Høyere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledningspedagogikk 1 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Synsnevrologi og synspedagogisk metodikk Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
ITEPS Yrkesutdanning, 4 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, 1.-7. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Rådgivning 1 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Entreprenørskap som pedagogisk metode i yrkesfag, Kompetanse for kvalitet Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Rådgivning 2 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnehagepedagogikk, del 2: Småbarnspedagogikk Lavere nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1, 1.-7. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Rettleiing av nyutdanna lærarar i barnehage og skule Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i billedterapi Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2 for 8.-13. trinn, Kompetanse for kvalitet Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning 1 - oppstart januar 2019 Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Læringsmiljø og pedagogisk leiing i barnehage Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2, 5.-10. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning og coaching, emne 1 + 2 Lavere nivå Folkeuniversitetet Sør-Øst Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2 for 1.-7. trinn, deltid Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2 for 8.-13. trinn, Kompetanse for kvalitet Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnehagepedagogikk - nettbasert Lavere nivå Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning og Coaching emne 1+ 2 Lavere nivå Folkeuniversitetet Sørlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Rettleiing / Mentorutdanning 1 Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunst og håndverk 1 - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) Lokalt opptak Lokalt opptak
Fleksibel PPU for allmennfag Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Lærarspesialistutdanning i profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) 5-10 Høyere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag 2, 1.-7. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Utdanningsval Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikkbarnehage - videreutdanning Lavere nivå Barratt Due musikkinstitutt Lokalt opptak Lokalt opptak
Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Høyere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Sørsamisk 2 - Åarjelsaemien 2 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledningspedagogikk 2 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Teater for barn og unge, påbyggingsstudium Lavere nivå Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
International Teacher Education for Primary Schools Yrkesutdanning, 4 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1, 1.-7. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsretta praksislærarutdanning Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Utvikling og endringsarbeid - videreutdanning lærere Lavere nivå NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen med vekt på spesialpedagogikk og barnehageutvikling Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2, 5.-10. trinn fjernundervisning Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning i barnehagelærerutdanningen Lavere nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsrettet veiledning - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1 for 5.-10. trinn, Kompetanse for kvalitet Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning 1 - oppstart november Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Læringsmiljø og pedagogisk ledelse Lavere nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1, 5.-10. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning og coaching, emne 3 Lavere nivå Folkeuniversitetet Sør-Øst Lokalt opptak Lokalt opptak
Vision for reading and learning Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 for 5.-10. trinn, Kompetanse for kvalitet Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Utdanningsvalg - videreutdanning Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i veiledning for praksislærere i barnehagen Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag 1, 1.-7. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning og coaching, emne 1 + 2 Lavere nivå Folkeuniversitetet Sør-Øst Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsfag 2 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2 for 1.-7. trinn i grunnskolen Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) Lokalt opptak Lokalt opptak
Småbarnspedagogikk -nettbasert videreutdanning Lavere nivå Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikk årsstudium Årsstudium NLA Høgskolen
 • Alle
 • Alle
Naturfag årssstudium Årsstudium NLA Høgskolen
 • Alle
 • Alle
Kroppsøving og idrettsfag Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Ungdomskunnskap Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • 36.3
 • 45.8
Friluftsliv, årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder
 • 39.3
 • 46.8
Årsstudium i samfunnsfag Årsstudium Nord universitet
 • Alle
 • 46.9
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Engelsk 1 for 8.-13. trinn, Kompetanse for kvalitet Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2 for 8.-13. trinn, Kompetanse for kvalitet Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2 for 8.-13. trinn, Kompetanse for kvalitet Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
ITEPS Yrkesutdanning, 4 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen med vekt på spesialpedagogikk og barnehageutvikling Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1 for 5.-10. trinn, Kompetanse for kvalitet Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 for 5.-10. trinn, Kompetanse for kvalitet Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
International Teacher Education for Primary Schools Yrkesutdanning, 4 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1 for 8.-13. trinn, Kompetanse for kvalitet Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Matematikk 3 Høyere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Lærarspesialistutdanning i profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) 1-7 Høyere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1 Høyere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Lærarspesialistutdanning i profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) 5-10 Høyere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Høyere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Engelsk 1, 1.-7. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Teater for barn og unge, påbyggingsstudium Lavere nivå Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning og Coaching emne 1+ 2 Lavere nivå Folkeuniversitetet Sørlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i billedterapi Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) Lokalt opptak Lokalt opptak
Fleksibel PPU for allmennfag Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1, 1.-7. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikkbarnehage - videreutdanning Lavere nivå Barratt Due musikkinstitutt Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledningspedagogikk 2 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2 for 1.-7. trinn, deltid Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2, 5.-10. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsretta praksislærarutdanning Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Språklæring og språkutvikling i barnehagen Lavere nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Rettleiing / Mentorutdanning 1 Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning i barnehagelærerutdanningen Lavere nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen, inkludert barn med norsk som andrespråk Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning 1 - oppstart november Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Sørsamisk 2 - Åarjelsaemien 2 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag 2, 1.-7. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Utvikling og endringsarbeid - videreutdanning lærere Lavere nivå NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Utdanningsvalg - videreutdanning Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) Lokalt opptak Lokalt opptak
Utdanningsval Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2 for 1.-7. trinn i grunnskolen Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning og coaching, emne 3 Lavere nivå Folkeuniversitetet Sør-Øst Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsrettet veiledning - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) Lokalt opptak Lokalt opptak
Småbarnspedagogikk -nettbasert videreutdanning Lavere nivå Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1, 1.-7. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Skolebibliotekkunnskap 1, halvårsstudium Lavere nivå Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning og coaching, emne 1 + 2 Lavere nivå Folkeuniversitetet Sør-Øst Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2, 5.-10. trinn fjernundervisning Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1 og norsk 2, 5.-10.-trinn Årsenhet og kortere NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledningspedagogikk 3 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Vision for reading and learning Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1, 5.-10. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1 5-10.trinn Årsenhet og kortere NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnehagepedagogikk, del 2: Småbarnspedagogikk Lavere nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsfag 2 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrprofesjonell veiledning Lavere nivå NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Læringsmiljø og pedagogisk leiing i barnehage Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning 2 Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, 1-7 - KFK, Regionalt tilbod Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag 1, 1.-7. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Lesing 1 - kompetanse for kvalitet Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning og coaching, emne 1 + 2 Lavere nivå Folkeuniversitetet Sør-Øst Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk Tegnspråk 2, 1-10 trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Læringsmiljø og gruppeledelse (PPT) Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsrettet veiledning (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk med yrkesfaglig profil - videreutdanning Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning og coaching - videreutdanning Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2, 5.-10. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Skolebibliotekkunnskap 3 - informasjonskompetanse og leseutvikling, påbyggingsstudium Lavere nivå Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning og coaching, emne 1 + 2 Lavere nivå Folkeuniversitetet Sør-Øst Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1, 5.-10. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning og Coaching emne 1+ 2 Lavere nivå Folkeuniversitetet Sørlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1, 1.-7. trinn, Hardanger/Voss kompetansesenter Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2, 1.-7. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk2 5.-10.trinn Årsenhet og kortere NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledningspedagogikk 1 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunst og håndverk 2 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Rådgivning 1 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Læringsmiljø og pedagogisk ledelse Lavere nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Rådgivning 2 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Rettleiing / Mentorutdanning 2 Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Interkulturell pedagogikk og fargespelmetodikk Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Rekning som grunnleggande ferdigheit Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i veiledning for praksislærere i barnehagen Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning 1 - oppstart januar 2019 Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Synsnevrologi og synspedagogisk metodikk Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Rettleiing av nyutdanna lærarar i barnehage og skule Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Entreprenørskap som pedagogisk metode i yrkesfag, Kompetanse for kvalitet Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnehagepedagogikk - nettbasert Lavere nivå Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, 5.-10. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunst og håndverk 1 - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning og coaching, emne 1 + 2 Lavere nivå Folkeuniversitetet Sør-Øst Lokalt opptak Lokalt opptak
Kroppsøving og idrettsfag Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Musikk årsstudium Årsstudium NLA Høgskolen
 • Alle
 • Alle
Naturfag årssstudium Årsstudium NLA Høgskolen
 • Alle
 • Alle
Ungdomskunnskap Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • 36.3
 • 45.8
Friluftsliv, årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder
 • 39.3
 • 46.8
Årsstudium i samfunnsfag Årsstudium Nord universitet
 • Alle
 • 46.9