Nøkkelinformasjon

Du lærer å utvikle og produsere spesialverktøy for mekanisk og kjemisk industri.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er verktøymaker.

Læreplan

Læreplan i verktøymakerfag

Vg3 verktøymakerfaget handler om tilvirkning og vedlikehold av stanse- og spesialverktøy til industrien for produksjon i metall og plast. Faget handler om å gi lærlingene innsikt i digitalisering av fagfeltet. Videre handler det om bruk av additive metoder for å bidra til at faget utvikler seg i tråd med samfunnets behov. Vg3 verktøymakerfaget skal bidra til at arbeidslivets behov for stanse- og spesialverktøy tilpasset bedriftenes produksjon blir dekket.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker