Nøkkelinformasjon

Du lærer om arbeid på ventilasjonsanlegg, produkter, energiløsninger og metoder for komfortkjøling.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er ventilasjonstekniker.

 

Læreplan

Læreplan i ventilasjonsteknikkfaget

Vg3 ventilasjonsteknikkfaget handler om arbeid på ventilasjonsanlegg, produkter, energiløsninger og metoder for komfortkjøling. Faget handler også om tekniske og energieffektive klimaløsninger for å oppnå godt inneklima og god folkehelse. Videre handler faget om å utvikle selvstendige fagarbeidere for å møte arbeidslivets behov for omstilling og samfunnets krav til funksjonelle, bærekraftige og sikre ventilasjonssystemer.   

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler