Nøkkelinformasjon

Du lærer om å drifte og vedlikeholde offentlige og private veier, i tillegg til annen infrastruktur.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er veidrift- og veivedlikeholdsarbeider.

Læreplan

Læreplan i veidrift- og veivedlikeholdsfaget

Vg3 veidrifts- og veivedlikeholdsfaget handler om å drifte og vedlikeholde offentlige og private veier i tillegg til annen infrastruktur. Faget skal sette lærlingene i stand til å vurdere skader og avvik på veier og infrastruktur og til å planlegge og utføre drift, vedlikehold og fornying av ulike typer dekker og annen infrastruktur. Faget handler videre om å bruke maskiner, utstyr og arbeidsmetoder som reduserer miljøavtrykket og sikrer egen og andres sikkerhet. Faget bidrar til samfunnet gjennom å utdanne yrkesutøvere som kan sikre kjøremønstre og god trafikkavvikling.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler