Nøkkelinformasjon

Du lærer om veiarbeid, grunnarbeid og arbeid med kommunaltekniske anlegg.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er vei- og anleggsarbeider.

Læreplan

Læreplan i vei- og anleggsfag

Vg3 veg- og anleggsfaget handlar om å byggje ut og halde ved like infrastruktur. Faget skal gjere lærlingane i stand til å planleggje og utføre anleggs- og grunnarbeid, og til å drifte og halde ved like vegar og anlegg med omsyn til ressursbruk og miljø. Det handlar om å bruke maskiner, utstyr og arbeidsmetodar som minimerer miljøavtrykket og sikrar sikkerheita til ein sjølv og andre. Faget bidreg til samfunnet gjennom å utdanne yrkesutøvarar som legg til rette for ein berekraftig infrastruktur som hindrar miljøskader og bidreg til å bevare naturressursar.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker