Nøkkelinformasjon

Du lærer å rense og vedlikeholde alle typer tekstiler, noe som bidrar til å forlenge tekstilens levetid og kvalitet.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er vaskerioperatør.

Læreplan

Læreplan i vaskerifaget

Vg3 vaskerifaget handler om vask og vedlikehold av tekstiler og om å forstå sammenhengen mellom dette. Faget skal bidra til at lærlingen får kompetanse og forståelse for viktigheten med personlig hygiene og smittevern i behandling av urene så vel som rene tekstiler og hvordan redusere risikoen for spredning av smitte. Faget skal bidra til kompetanse i å behandle tekstiler på en måte som opprettholder tekstilenes bruksegenskaper og utseende og forlenger deres levetid. Videre skal faget bidra til å sikre behovet for rene tekstiler i arbeids- og samfunnsliv.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker