Nøkkelinformasjon

Du lærer om restaurering og vedlikehold av antikke ur og reparasjon av ulike mekaniske og elektroniske ur samt tilvirkning av enkeltdeler til ur.

Læreplan

Læreplan i urmakerfag

Urmakerfaget har lange håndverktradisjoner og innebærer restaurering og vedlikehold av antikke ur og reparasjon av ulike mekaniske og elektroniske ur samt tilvirkning av enkeltdeler til ur. Urmakerfaget skal bidra til å dekke samfunnets behov for å synliggjøre og måle tid.

Opplæringen skal vektlegge praktisk arbeid og bidra til utvikling av motoriske ferdigheter og teknikker til enkle og kompliserte arbeidsoppgaver. Opplæringen skal også bidra til kunnskap om oppbygging og virkemåter for ulike urverk. Opplæringen skal videre bidra til håndverksfaglig kompetanse i bruk av materialer, verktøy og utstyr tilpasset arbeidsoppgaver i urmakerfaget. Opplæringen skal bidra til forståelse for etikk, estetikk og design. Opplæringen skal også bidra til kompetanse innen markedsføring, rådgivning og veiledning knyttet til vedlikehold og reparasjon av ur samt bruk av digitale verktøy.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev . Yrkestittel er urmaker.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler