Nøkkelinformasjon

Du lærer å om tegning og skjæring av ornament i ulike klassiske stilarter og stimulere til figur- og bildeskjæring.

Læreplan

Læreplan i treskjærerfag

Treskjerarfaget har røter tilbake til førhistorisk tid. Faget skal ta vare på og føre vidare tradisjonar frå ulike stilartar. Treskjerarfaget skal vere med på å dekkje det behovet samfunnet har for framstilling, restaurering og rekonstruksjon av treprodukt med utskjeringar og ornament.

Opplæringa skal medverke til å utvikle handverksferdigheiter i teikning og skjering av ornament i ulike klassiske stilartar og stimulere til figur- og biletskjering. Opplæringa skal også søkje å utvikle evna til å setje ornament inn i ein større heilskap. Vidare skal opplæringa medverke til forståing for forholdet mellom eigenskapar og bruksområde for ulike materialar. Opplæringa skal også stimulere til kreativitet og forståing for form og komposisjon.

Fullført og bestått opplæring fører fram til sveinebrev. Yrkestittel er treskjerar.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler