Nøkkelinformasjon

Du lærer å om tegning og skjæring av ornament i ulike klassiske stilarter og stimulere til figur- og bildeskjæring.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er treskjærer.

Læreplan

Læreplan i treskjærerfag

Vg3 treskjerarfaget handlar om å forme, skjere ut og utsmykke gjenstandar, ornamentalt og skulpturelt, i materialet tre. Arbeidet blir utført manuelt, hovudsakleg med eggverktøy, basert på handverksteknikkar og heilskapstenking omkring forma på det som skal lagast. Treskjeraren skjer i tradisjonelle stilartar og med eigne uttrykksformer. Gjennom praktisk arbeid, val og bruk av material, verktøy, maskiner og gamle og nye handverksteknikkar utviklar lærlingane handlag og innsikt i skapande arbeidsprosessar, nyskapande uttrykksformer og eigenarten til faget. Faget skal førebu yrkesutøvere som kan nyskape, produktutvikle, reparere og restaure ulike arbeid innan treskjering på oppdrag for eit breitt spekter av private og offentlege kundar.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker