Treskjærerfag

favoritt ikon

Videregående

Du lærer å om tegning og skjæring av ornament i ulike klassiske stilarter og stimulere til figur- og bildeskjæring.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er treskjærer.

Varighet

To år på skole og to år i bedrift

Opptakskrav

Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1

2. År

Vg2 eller opplæring i bedrift

3. År

Vg3 eller opplæring i bedrift

Læreplan

Læreplan i treskjerarfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Treskjerarfaget har røter tilbake til førhistorisk tid. Faget skal ta vare på og føre vidare tradisjonar frå ulike stilartar. Treskjerarfaget skal vere med på å dekkje det behovet samfunnet har for framstilling, restaurering og rekonstruksjon av treprodukt med utskjeringar og ornament.

Opplæringa skal medverke til å utvikle handverksferdigheiter i teikning og skjering av ornament i ulike klassiske stilartar og stimulere til figur- og biletskjering. Opplæringa skal også søkje å utvikle evna til å setje ornament inn i ein større heilskap. Vidare skal opplæringa medverke til forståing for forholdet mellom eigenskapar og bruksområde for ulike materialar. Opplæringa skal også stimulere til kreativitet og forståing for form og komposisjon.

Fullført og bestått opplæring fører fram til sveinebrev. Yrkestittel er treskjerar.

Velg sted

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Yrke og arbeidsliv

Mer om yrkesfaglig videregående opplæring

Les mer om forskjellen mellom fagbrev, svennebrev og yrkeskompetanse samt om lærling.

Samarbeid skole-arbeidsliv

Her får du oversikt over samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning inngått mellom videregående skoler og bedrifter.