Nøkkelinformasjon

Du lærer å lage tradisjonelle produkter og redskaper av tre, som for eksempel slede, elvebåt, komse, seletøy og øse. Du lærer også blant annet å lage brukskunst og oppbevaringsgjenstander av tre, never og røtter.

Læreplan

Læreplan i treduodjifag

Treduodjifaget er et identitetsskapende fag og det har en kulturbærende funksjon. Som urfolk har samene skapt sine bruksting og prydting av materialer fra naturen og utviklet håndverk. Faget skal bidra til å ivareta og videreføre samiske verdier, tradisjoner, kunnskaper og ferdigheter. Faget skal medvirke til å fylle samfunnets behov for verdiskapning gjennom utvikling av treduodji som en samisk håndverks- og kulturtradisjon og et område for næring. Videre skal faget ivareta samfunnets behov for kvalifiserte duodjihåndverkere. Faget skal også ivareta samfunnets behov for produksjon av tradisjonelle produkter og redskaper bl.a. slede, elvebåt, komse, seletøy, øse, trekopp og -kar (guksi ja náhppi), oppbevaringsgjenstander av tre, never og røtter, produksjon av brukskunst og kunsthåndverk og utvikling av nye produkter og design i et urfolksperspektiv.

Opplæringen skal utvikle materialkunnskaper og håndverksferdigheter hos den enkelte og gi kunnskap i bruk av verktøy, maskiner og teknikker ved framstilling av duodjiprodukter. Entreprenørskap er et sentralt element i faget og skal bidra til kunnskaper og ferdigheter om forretningsutvikling og nyskapingsprosesser. Opplæringen skal bidra til å utvikle forståelse for økonomi og forhold mellom produksjon og marked og utvikle kompetanse i kundebehandling.

I opplæringen skal det vektlegges en helhetlig forståelse av treet og dets ulike bestanddeler som tradisjonelt benyttes i duodji. Opplæringen skal legge vekt på praktisk arbeid og bruk av fagspråk og regional samisk duodjiterminologi. Videre skal opplæringen tilrettelegge for selvstendig planmessig arbeid, kreativitet, kritisk refleksjon og forståelse for etiske og estetiske problemstillinger.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er treduojár.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler