Tredreierfag

favoritt ikon

Videregående

Du lærer å dreie tre og reparere produkter til bygg, møbler og innredning.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er tredreier.

Varighet

To år på skole og to år i bedrift

Opptakskrav

Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1

Utdanningsløp

Utdanningsløpet i videregående opplæring vil endres til skoleåret 2020-2021. Alle endringene er ikke bestemt enda, men Utdanningsdirektoratet har oversikt over siste nytt om fagfornyelsen på sine sider. Du kan også se en foreløpig versjon av det nye utdanningsløpet hos Vilbli.no.

2. År

Vg2 eller opplæring i bedrift

3. År

Vg3 eller opplæring i bedrift

Læreplan

Læreplan i tredreierfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Tredreiing har lange tradisjoner i formgivning av gjenstander nasjonalt og internasjonalt. Tredreieren framstiller runddreide produkter, hovedsakelig av tre. Tredreierfaget skal imøtekomme samfunnets behov for tredreide produkter til bygg, møbler og innredning, framstilt som enkeltprodukter og serier. Tredreierfaget skal også bidra til å ivareta restaurerings- og reparasjonsoppgaver.

Opplæringen skal bidra til utvikling av håndverksferdigheter i tredreiing og stimulere til forståelse for form og funksjon i arbeid med ulike trematerialer. Opplæringen skal videre bidra til utvikling av enkel treskjæring, frese-, høvle- og raspeteknikker samt ferdigheter i bruk av dreiebenk og trebearbeidingsmaskiner.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er tredreier.

Velg sted

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Yrke og arbeidsliv

Mer om yrkesfaglig videregående opplæring

Les mer om forskjellen mellom fagbrev, svennebrev og yrkeskompetanse samt om lærling.

Samarbeid skole-arbeidsliv

Her får du oversikt over samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning inngått mellom videregående skoler og bedrifter.