Nøkkelinformasjon

Du lærer å dreie tre og reparere produkter til bygg, møbler og innredning.

Læreplan

Læreplan i tredreierfag

Tredreiing har lange tradisjoner i formgivning av gjenstander nasjonalt og internasjonalt. Tredreieren framstiller runddreide produkter, hovedsakelig av tre. Tredreierfaget skal imøtekomme samfunnets behov for tredreide produkter til bygg, møbler og innredning, framstilt som enkeltprodukter og serier. Tredreierfaget skal også bidra til å ivareta restaurerings- og reparasjonsoppgaver.

Opplæringen skal bidra til utvikling av håndverksferdigheter i tredreiing og stimulere til forståelse for form og funksjon i arbeid med ulike trematerialer. Opplæringen skal videre bidra til utvikling av enkel treskjæring, frese-, høvle- og raspeteknikker samt ferdigheter i bruk av dreiebenk og trebearbeidingsmaskiner.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er tredreier.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler