Nøkkelinformasjon

Du får kompetanse om bygging og montering av trekonstruksjoner og innredningsarbeid i nybygg og ved rehabiliteringer.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er tømrer.

Læreplan

Læreplan i tømrerfag

Vg3 tømrarfaget handlar om å byggje nye trebygningar og byggje om eksisterande bygningar. Faget skal gjere lærlingane i stand til å byggje trekonstruksjonar og konstruksjonar i samansette materiale, stål og lettmetall. Faget handlar òg om å byggje klimaskal. Faget bidreg til samfunnet gjennom å utdanne yrkesutøvarar som kan produsere nye konstruksjonar, halde bygningar ved like og vidareføre kulturtradisjonen i faget.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Relevante yrker