Nøkkelinformasjon

Du lærer om installasjoner, vedlikehold og reparasjoner av elektrisk utstyr for jernbane og sporveismateriell.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er togelektriker.

Læreplan

Læreplan i togelektrikerfag

Vg3 togelektrikerfaget handler om drift og vedlikehold på elektriske og elektroniske anlegg og utstyr på skinnegående materiell. Faget handler også om ombygging og modernisering av eksisterende skinnegående materiell. Videre handler faget om å utvikle selvstendige fagarbeidere som kan møte arbeidslivets behov for omstilling, og som kan drifte og vedlikeholde skinnegående materiell. Det handler også om samfunnets krav til velfungerende og sikkert skinnegående materiell. 

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker