Nøkkelinformasjon

Du lærer bl.a. å feilsøke, vedlikeholde og montere systemer og enheter.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er telekommunikasjonsmontør.

Læreplan

Læreplan i telekommunikasjonsmontørfag

Vg3 telekommunikasjonsmontørfaget handler om arbeid på elektroniske kommunikasjonsnett og utstyr tilknyttet nettet. Videre handler det om sikring av liv, helse og verdier og om sikker og velfungerende elektronisk kommunikasjon. Videre handler faget om å utvikle selvstendige fagarbeidere som kan møte arbeidslivets behov for omstilling, og som ivaretar samfunnets behov for sikre og stabile systemer for kommunikasjon og sikkerhet.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker