Tekstilrensfag

favoritt ikon

Videregående

Du får grunnlag for yrkesutøvelse innen rens og vedlikehold av alle typer tekstiler.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er tekstilrenser.

Varighet

Ett år på skole og tre år i bedrift

Opptakskrav

Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1

Utdanningsløp

Utdanningsløpet i videregående opplæring vil endres til skoleåret 2020-2021. Det er bare Vg1 som er bestemt så langt, og vi viser foreløpige versjoner for Vg2 og Vg3. Nye læreplaner i Vg1 begynner å gjelde fra august 2020. Utdanningsdirektoratet har siste nytt om fagfornyelsen på sine nettsider.

Utdanningsløpet i videregående opplæring er i endring. Til skoleåret 2020-2021 er det fortsatt gammelt utdanningsløp som gjelder for Vg2 og Vg3, men dette vil endres til senere skoleår. Disse endringene er enda ikke fastsatt. Utdanningsdirektoratet har oversikt over siste nytt om fagfornyelsen på sine sider.

Utdanningsløp

Utdanningsløpet i videregående opplæring vil endres til skoleåret 2020-2021. Det er bare Vg1 som er bestemt så langt, og vi viser foreløpige versjoner for Vg2 og Vg3. Nye læreplaner i Vg1 begynner å gjelde fra august 2020. Utdanningsdirektoratet har siste nytt om fagfornyelsen på sine nettsider.

Utdanningsløpet i videregående opplæring er i endring. Til skoleåret 2020-2021 er det fortsatt gammelt utdanningsløp som gjelder for Vg2 og Vg3, men dette vil endres til senere skoleår. Disse endringene er enda ikke fastsatt. Utdanningsdirektoratet har oversikt over siste nytt om fagfornyelsen på sine sider.

Læreplan

Læreplan i tekstilrensfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift

Tekstilrensfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen rens og vedlikehold av alle typer tekstiler. Faget skal bidra til å forlenge tekstilers levetid ved i størst mulig grad å opprettholde deres bruksegenskaper og utseende. Faget skal også bidra til å ivareta krav til helse, miljø og sikkerhet innen tekstilrens.

Opplæringen skal legge grunnlag for tekstilkunnskap og innsikt i ulike behandlingsprosesser. Videre skal opplæringen bidra til at lærlingen får innsikt i alt fra mottak og sortering av tekstiler til sluttkontroll og utlevering. Opplæringen skal også fremme lærlingens evne til å velge behandlingsmetoder, ta selvstendige beslutninger og kommunisere med kunder.

Opplæringen skal legge til rette for at lærlingen utvikler forståelse for drift og lønnsomhet i et renseri. Sikkerhetsforståelse og miljøbevissthet skal inngå i opplæringen. Videre skal opplæringen legge til rette for deltakelse og kunnskapsutvikling i et faglig fellesskap. Samarbeid med kollegaer og andre faggrupper skal inngå i opplæringen.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er tekstilrenser.

Velg sted

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Yrke og arbeidsliv

Mer om yrkesfaglig videregående opplæring

Les mer om forskjellen mellom fagbrev, svennebrev og yrkeskompetanse samt om lærling.

Samarbeid skole-arbeidsliv

Her får du oversikt over samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning inngått mellom videregående skoler og bedrifter.