Nøkkelinformasjon

Du får grunnlag for yrkesutøvelse innen rens og vedlikehold av alle typer tekstiler.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er tekstilrenser.

Læreplan

Læreplan i tekstilrensfag

Vg3 tekstilrensfaget handler om å forlenge tekstilers levetid og opprettholde tekstilers bruksegenskaper, kvaliteter og utseende gjennom rens og vedlikehold. Som en aktør i gjenbrukssektoren skal lærlingene kunne bidra til å ivareta samfunnets ansvar for miljø gjennom å synliggjøre verdien av vedlikehold og ombruk. Faget skal bidra til å utvikle selvstendige og omstillingsdyktige tekstilrensere, som kan imøtekomme arbeidslivets framtidige behov for kompetanse.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker