Nøkkelinformasjon

Du får kompetanse i å bygge elektriske tavler som skal brukes i alle større bygninger og på industri- og offshoreinstallasjoner og maritime installasjoner.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er tavlemontør.

Læreplan

Læreplan i tavlemontørfag

Vg3 tavlemontørfaget handler om å produsere og levere tavleløsninger til alle typer installasjoner og maskiner. Det handler videre om å utvikle kompetanse til å arbeide på alle typer tavler innen høy- og lavspenning på både likestrøms- og vekselstrømsanlegg. Vg3 tavlemontørfaget skal bidra til å gi lærlingene kompetanse til å arbeide for en stabil og sikker infrastruktur basert på velfungerende systemer for distribusjon, styring og omforming av elektrisk energi. Det handler videre om krav til kvalitet, funksjon og sikkerhet i tavler. Faget handler også om arbeidslivets behov for selvstendige fagarbeidere og samfunnets behov for leveranse av elektriske tavler til industri, bygg og samferdsel. Service, utvidelse og ombygging på installerte tavler inngår i faget.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

WARTSILA NORWAY AS Vis avtale
Det finnes 1 samarbeidsavtaler mellom skoler og bedrifter, hvorav 1 passer dine kriterier.

Relevante yrker