Nøkkelinformasjon

Du får grunnlag for yrkesutøvelse på tannlegekontor ved utføring av administrative oppgaver og bistand ved munn- og tannbehandlinger.

Læreplan

Læreplan i tannhelsesekretær

Programområde for tannhelsesekretær skal legge grunnlag for yrkesutøvelse på tannlegekontor ved utføring av administrative oppgaver og bistand ved munn- og tannbehandlinger. Tannhelsesekretæren skal bidra til å dekke behovet for en faglig trygg, serviceinnstilt og effektiv tannhelsetjeneste for pasienter i alle aldersgrupper og med ulik bakgrunn. Opplæringen skal skape forståelse for tannhelsetjenestens plass i det tverrfaglige helsearbeidet.

Opplæringen i programfagene skal bidra til at tannhelsesekretæren kan medvirke i behandlingssituasjoner og delta i forebyggende tannhelsearbeid og smittevern på tannklinikken. Opplæringen skal bidra til å utvikle selvstendighet og nøyaktighet i arbeidet. Videre skal opplæringen legge vekt på service og kommunikasjon og samhandling med pasienter og samarbeidspartnere.

Opplæringen i faget skal legge vekt på planlegging, gjennomføring, dokumentering og vurdering av arbeidsoppgaver i tråd med pasientenes behov og gjeldende regelverk. Videre skal opplæringen bidra til at den enkelte utvikler praktiske ferdigheter og faglig innsikt.

Fullført og bestått opplæring gir yrkeskompetanse . Yrkestittelen er tannhelsesekretær.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet

Det finnes 2 samarbeidsavtaler mellom skoler og bedrifter, hvorav 2 passer dine kriterier.