Nøkkelinformasjon

Du får kompetanse innen taktekking av nybygg, rehabilitering, service og reparasjon av takbelegg og membraner.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er taktekker.

Læreplan

Læreplan i tak- og membrantekkerfaget

Vg3 tak- og membrantekkerfaget handler om å sikre konstruksjoner mot klimaendringer og ta vare på energiressursene gjennom valg av isolasjon og tekkemetode. Faget skal sette lærlingene i stand til å ta hensyn til miljø og bærekraft og motvirke negative klimapåkjenninger gjennom å velge dampsperrer, isolasjonsmaterialer og tekkeløsninger. Faget bidrar til samfunnet gjennom å utdanne yrkesutøvere som kan verne verdier i og på bygg og anlegg mot ytre og indre belastninger.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Det finnes 1 samarbeidsavtaler mellom skoler og bedrifter, hvorav 1 passer dine kriterier.

Relevante yrker