Få gratis karriereveiledning på Karriereveiledning.no

Nøkkelinformasjon

Du lærer om sammenføying av metalliske materialer ved hjelp av forskjellige sveisemetoder.

Læreplan

Sveisefaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen sammenføying av metalliske materialer ved hjelp av forskjellige sveisemetoder. Arbeidet omfatter både store og små konstruksjoner, rør, deler og detaljer og utøves på mekaniske verksteder og i skips-, olje- og gassindustrien. Faget stiller store krav til materialvalg, prosesser og metoder og krever kompetanse som tilfredsstiller internasjonale standarder og krav til kvalitet og miljø.

Opplæringen skal utvikle lærlingens evne til selvstendig arbeid med sveisemetoder og teknikker i tråd med gjeldende krav til kvalitet. Opplæringen skal bidra til at lærlingen utvikler konsentrasjonsevner, øye for detaljer og evne til kommunikasjon og samarbeid på tvers av faggrupper.

Opplæringen skal gi trening i planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon av sveisearbeid i tråd med gjeldende regelverk. Videre skal opplæringen forberede lærlingen til et arbeidsliv preget av skiftarbeid, krav til fleksibilitet og mobilitet. Arbeid i tråd med regler for helse, miljø og sikkerhet skal stå sentralt i opplæringen.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er sveiser.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet

BOTNHAMN SVEIS AS Vis avtale
OPPLÆRINGSKONTORET I HARDANGER Vis avtale
KVÆRNER AS LOKASJON STORD VERFT Vis 2 avtaler
ROJO SVEIS HOLDING AS Vis 3 avtaler
BØMLO SKIPSSERVICE AS Vis 3 avtaler
SOTRA CONTRACTING AS Vis 2 avtaler
BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES NORWAY AS AVD HØYANGER Vis 2 avtaler
FINIO AS Vis 3 avtaler
BJØRN BYGG AS Vis 5 avtaler
VARD GROUP AS AVD LANGSTEN Vis 4 avtaler
PALFINGER NORGE AS AVD FAUSKE Vis avtale
SVETEK AS Vis 4 avtaler
LOFOTEN SVEISEINDUSTRI AS Vis 9 avtaler
ANDENES BÅTSERVICE AS Vis 2 avtaler
MELBU SYSTEMS AS Vis 2 avtaler
FORSVARET Vis 3 avtaler
VEV-AL-PLAST AS Vis 2 avtaler
HARSTAD MEK VERKSTED AS Vis 4 avtaler
Det finnes 53 samarbeidsavtaler mellom skoler og bedrifter, hvorav 53 passer dine kriterier.