Nøkkelinformasjon

Du lærer om sammenføying av metalliske materialer ved hjelp av forskjellige sveisemetoder.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er sveiser.

Læreplan

Læreplan i sveisefag

Vg3 sveisefaget handler om sammenføying av metalliske materialer ved hjelp av forskjellige sveisemetoder og etterbehandlingsteknikker i mekaniske verksteder og i skips-, olje- og gassindustrien. Faget skal bidra til at lærlingene utvikler kunnskap om og kompetanse innenfor robotisering og automatisering av sveiseprosessen. Faget skal bidra til at industrien og samfunnet får dekket behovet for sveising av store og små konstruksjoner og rør og komponenter innenfor industri.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Relevante yrker