Nøkkelinformasjon

Du lærer å strikke plagg og tekstiler, samt bruk av verktøy, maskiner, materialer og teknikker.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er strikkehåndverker.

Læreplan

Læreplan i strikkefag

Vg3 strikkefaget handlar om å nytte ulike fibrar og trådmateriale i produktutvikling og produksjon av strikka tekstilar til klede, interiør og utsmykking. Gjennom praktisk arbeid med manuelle og digitale teknikkar utviklar lærlingane kunnskap om både ny design og strikketradisjonar og innsikt i den tekstile kulturarven. Faget skal førebu yrkesutøvarar som kan dekkje behovet for strikka produkt gjennom ein berekraftig produksjon.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker