Nøkkelinformasjon

Du lærer om utvinning og bearbeiding av naturstein til halvfabrikata eller ferdige produkter som monumenter, belegningsstein eller elementer for bygningsformål.

Læreplan

Læreplan i steinfag

Steinfaget handler om å utvinne, foredle og bruke stein til ulike formål. Faget skal gjøre lærlingene i stand til å utnytte bergartenes egenskaper som bygningsmateriale. Videre handler faget om å velge materialer, arbeidsteknikker og utstyr som bidrar til å ivareta de ferdige produktene og tilfredsstille kravene til estetikk, økonomi og miljø. Steinfaget bidrar til verdiskaping i samfunnet gjennom å utdanne yrkesutøvere som kan bruke holdbare materialer til nye og gamle bygninger og ivareta miljø og kulturtradisjoner.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler