Nøkkelinformasjon

Du lærer å produsere, vedlikeholde og reparere sølvsmedprodukter.

Læreplan

Læreplan i sølvsmedfag

Sølvsmeden produserer, vedlikeholder og reparerer sølvsmedprodukter. Sølvsmedfaget skal ivareta grunnleggende håndverksteknikker i arbeid med design, produktutvikling og produksjon av sølvsmedarbeider. Sølvsmedfaget skal bidra til å videreføre tradisjoner i norsk og samisk kultur samt utvikle nye produkter i tråd med moter og trender.

Opplæringen skal bidra til å utvikle ferdigheter og teknikker i praktisk arbeid med materialer og verktøy i sølvsmedfaget. Den skal stimulere til å utvikle ferdigheter innen tegning, form, farge og komposisjon. Opplæringen skal videre bidra til forståelse for forhold mellom produksjon, marked og kundebehandling. Opplæringen skal stimulere til bevissthet om sølvgjenstanders affeksjonsverdi og utfordringer knyttet til etikk.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er sølvsmed.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler