Nøkkelinformasjon

Du lærer å smi, reparere, vedlikeholde og restaurere håndverksprodukt.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er smed.

Læreplan

Læreplan i smedfag

Vg3 smedfaget handlar om varm og kald tilarbeiding av stållegeringar for hand. Gjennom bruk av verktøy og forståing av samspelet mellom kvalitet, form og funksjon utviklar lærlingane kunnskap om materiale og stilartar i handverket. Faget skal òg førebu yrkesutøvarar som kan dekkje behovet for tradisjonelt faghandverk, reparasjon og restaurasjon, og levere spesiallaga smiprodukt til eit breitt spekter av private og offentlege kundar.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker