Nøkkelinformasjon

Du får grunnlag for yrkesutøving innen driving, oppstalling, bedøving og avliving av dyr og klargjøring av skrottene for videre bearbeiding.

Læreplan

Læreplan i slakterfag

Slakterfaget er et håndverksfag og skal legge grunnlag for yrkesutøving innen driving, oppstalling, bedøving og avliving av dyr og klargjøring av skrottene for videre bearbeiding. Kompetanse på slakteteknikker knyttet til ulike tradisjoner og religioner er en del av faget. Opplæringen skal bidra til at faget videreføres som håndverksfag, og samtidig utvikle fagarbeidere med kompetanse til å ta i bruk ny teknologi.

Opplæringen skal legge vekt på etikk og respekt for dyr som grunnlag for behandling av slaktedyr og avliving. Opplæringen skal bidra til å fremme godt håndlag og kompetanse på dyrevelferd, slakteteknikk og hygiene. All matproduksjon skal ha et kvalitetsstyringssystem basert på fareanalyse og kritiske kontrollpunkter. Opplæringen skal legge vekt på etisk refleksjon og på å hindre forurensning. Opplæringen skal bidra til å gi lærlingene et bevisst og profesjonelt forhold til service, samarbeid, kommunikasjon og likestilling.

Opplæringen skal legge til rette for varierte arbeidsoppgaver. Opplæringen skal legge vekt på utvikling i slakterfaget og endringsarbeid knyttet til bedriftens rutiner.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er slakter.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler