Nøkkelinformasjon

Du lærer om produksjon, reparasjon og vedlikehold av sko og andre skinn- og lærprodukter.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er skomaker.

Læreplan

Læreplan i skomakerfag

Vg3 skomakerfaget handler om å lage, reparere og vedlikeholde sko, skinn og lærvarer. Gjennom praktisk arbeid i tradisjonelle og nye søm- og formingsteknikker, produsere og reparere sko utvikler lærlingene kunnskap om form, oppbygging og tilpassing av fottøy. Faget skal utvikle yrkesutøvere som kan dekke behovet for nytilvirking og reparasjon av sko til et bredt spekter av kunder.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker