Skogfag

favoritt ikon

Videregående

Du lærer om avvirking av skog og omsetning av tømmer og andre skogprodukter på et internasjonalt marked.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er skogsoperatør.

Se film om skogbruk

Filmen er laget av Velg skog. Prosjektet er et samarbeid mellom Skoglauget, NHO Mat og Landbruk/SL og Landsbruks- og matdepartementet.  

Varighet

To år på skole og to år i bedrift

Opptakskrav

Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1

1. År

Vg1

2. År

Vg2 eller opplæring i bedrift

3. År

Vg3 eller opplæring i bedrift

Læreplan

Læreplan i skogfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Skogfaget skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse innen forvaltning og drift av skog. Skogbruk omfatter verdiskaping basert på forvaltning av store nasjonale ressurser. Skogbruket er en betydelig aktør i framtidens bioøkonomi. Riktig forvaltning og drift er viktig i et klimaperspektiv, for å optimalisere produksjon av trebaserte klimanøytrale produkter og økt Co2 binding. Skogbransjen etterspør profesjonelle yrkesutøvere som behersker hensiktsmessige driftsmetoder, og har kompetanse knyttet til forvaltning av skogressurser i et langsiktig bærekraftig perspektiv.

Opplæringen skal bidra til å utvikle yrkesutøvere som kan bruke skogsmaskiner, velge hensiktsmessige metoder og ta i bruk ny kompetanse i drift av skog. Det skal legges til rette for at lærlingen får erfaring med å foreta raske og selvstendige vurderinger og beslutninger, og å kunne ta vare på egen og andres sikkerhet.

Opplæringen i skogfaget skal ha en bærekraftig tilnærming som tar økonomiske, økologiske og sosiale hensyn. Opplæringen i skogfaget skal legge grunnlag for videre kompetansebygging og være et utgangspunkt for livslang læring innen skognæringen.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev i skogfaget. Yrkestittel er Skogsoperatør.

Velg sted

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Yrke og arbeidsliv

Mer om yrkesfaglig videregående opplæring

Les mer om forskjellen mellom fagbrev, svennebrev og yrkeskompetanse samt om lærling.

Samarbeid skole-arbeidsliv

Her får du oversikt over samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning inngått mellom videregående skoler og bedrifter.