Nøkkelinformasjon

Du lærer om avvirking av skog og omsetning av tømmer og andre skogprodukter på et internasjonalt marked.

Læreplan

Læreplan i skogfag

Vg3 skogfaget handler om skogdriftsnæringa som leverandør av fornybare og bærekraftige råvarer og som aktør på et nasjonalt og et internasjonalt marked. Faget skal gi lærlingene kompetanse til å håndtere skogsmaskiner, ta selvstendige avgjørelser og benytte aktuell teknologi til arbeid i skogbruket. Faget skal også bidra til å dekke samfunnets behov for bærekraftige, skogbaserte produkter og tjenester i framtida, og være et positivt bidrag til klimaregnskapet. Faget handler videre om å utvikle skogbruksfaglig kompetanse som næringslivet etterspør.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler