Nøkkelinformasjon

Du lærer om avvirking av skog og omsetning av tømmer og andre skogprodukter på et internasjonalt marked.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er skogsoperatør. 

Læreplan

Læreplan i skogfag

Vg3 skogfaget handler om skogdriftsnæringa som leverandør av fornybare og bærekraftige råvarer og som aktør på et nasjonalt og et internasjonalt marked. Faget skal gi lærlingene kompetanse til å håndtere skogsmaskiner, ta selvstendige avgjørelser og benytte aktuell teknologi til arbeid i skogbruket. Faget skal også bidra til å dekke samfunnets behov for bærekraftige, skogbaserte produkter og tjenester i framtida, og være et positivt bidrag til klimaregnskapet. Faget handler videre om å utvikle skogbruksfaglig kompetanse som næringslivet etterspør.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker