Nøkkelinformasjon

Du får kompetanse innen teknisk drift, vedlikehold og vakthold på skip og flytende installasjoner.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er skipsmekaniker.

Læreplan

Læreplan i skipsmotormekanikerfag

Vg3 skipsmotormekanikerfaget handler om arbeid om bord på fartøy og flyttbare innretninger som motormann. Faget skal gi lærlingene kompetanse innenfor helse, miljø og sikkerhet, vedlikehold, vakthold og skipsteknisk drift og tilrettelegge for faglig og teknologisk utvikling. Faget skal bidra til at ulike maritime næringer får dekket sitt behov for motormenn, slik at samfunnet kan ha en sikker og effektiv skipstransport. Vg3 skipsmotormekanikerfaget ivaretar kvalifiseringskrav angitt i STCW-konvensjonen (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) for personell på støttenivå.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

NORLED AS Vis avtale
STEINAR OLAISEN AS Vis avtale
Det finnes 2 samarbeidsavtaler mellom skoler og bedrifter, hvorav 2 passer dine kriterier.