Nøkkelinformasjon

Du får grunnlag for yrkesutøving innen mottak, videreforedling og omsettelse av sjømat.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er fagarbeider sjømatproduksjon.

Læreplan

Læreplan i sjømatproduksjon

Vg3 sjømatproduksjon handlar om klargjering, oppbevaring, vidareforedling og omsetning av sjømat. Faget handlar vidare om slakting etter gjeldande forskrifter, sløying, filetering og reinsing av sjømat. Vg3 sjømatproduksjon skal gjennom overvaking og betening av produksjonsutstyr, operatørvedlikehald og forbetringsarbeid bidra til å fremme matsikkerheit og berekraftig ressursforvaltning. Faget skal òg bidra til å utvikle sjølvstendige, samarbeidande og omstillingsdyktige fagarbeidarar i eit arbeidsliv i endring.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler