Nøkkelinformasjon

Du lærer å forebygge og redusere konsekvenser av uønskede hendelser som uhell, ulykker og kriminelle handlinger.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er vekter.

Læreplan

Læreplan i sikkerhetsfag

Vg3 sikkerhetsfaget handler om å forebygge, minske risiko for og å redusere konsekvenser av kriminalitet og uønskede hendelser. Videre handler faget om samfunnssikkerhet, objektsikkerhet, personlig sikkerhet og helsefremmende arbeid. Faget skal ruste lærlingene til et arbeidsliv der sikkerhetsbehovet endres i takt med et skiftende trusselbilde og teknologisk fremgang.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker