Nøkkelinformasjon

Du lærer om å koordinere og utføre administrative driftsoppgaver.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er service- og administrasjonsmedarbeider.

Læreplan

Læreplan i service- og administrasjonsfaget

Vg3 service- og administrasjonsfaget handlar om å koordinere og utføre administrative driftsoppgåver. Vidare handlar faget om å tilpasse informasjon og kommunikasjon til ulike brukarar, medarbeidarar og leiarar i ei verksemd. Basert på måla og kjerneoppgåvene til verksemda skal faget bidra til å utvikle administrative tenester som dekkjer behova til brukarane, verksemda og samfunnet. Faget skal bidra til å utdanne sjølvstendige og omstillingsdyktige service- og administrasjonsarbeidarar som planlegg, gjennomfører, dokumenterer og vurderer eige arbeid, og som kan bidra til ei effektiv og berekraftig drift av verksemder.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

LOM KOMMUNE Vis avtale
Det finnes 1 samarbeidsavtaler mellom skoler og bedrifter, hvorav 1 passer dine kriterier.