Serigrafifag

favoritt ikon

Videregående

Du får praktiske ferdigheter og faglig innsikt knyttet til trykkfarger, metoder og utstyr i produksjonsprosesser.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er serigraf.

Varighet

To år på skole og to år i bedrift

Opptakskrav

Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1

Utdanningsløp

Utdanningsløpet i videregående opplæring vil endres til skoleåret 2020-2021. Alle endringene er ikke bestemt enda, men Utdanningsdirektoratet har oversikt over siste nytt om fagfornyelsen på sine sider. Du kan også se en foreløpig versjon av det nye utdanningsløpet hos Vilbli.no.

2. År

Vg2 eller opplæring i bedrift

3. År

Vg3 eller opplæring i bedrift

Læreplan

Læreplan i serigrafifaget Vg3 / opplæring i bedrift

Serigrafifaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen trykkmetoder og trykkfarger tilpasset ulike materialer og produkter. Informasjon og reklame trykkes på stadig flere produkter, og faget skal bidra til å utvikle fagarbeidere med evne til omstilling i takt med ny teknologi og nye arbeidsprosesser. Faget skal bidra til å ivareta miljøet gjennom resirkulering og reduksjon av skadelige utslipp.

Opplæringen skal bidra til at lærlingen får praktiske ferdigheter og faglig innsikt knyttet til trykkfarger, metoder og utstyr i produksjonsprosesser. Videre skal opplæringen fremme sikkerhetsforståelse og den enkeltes evne til nøyaktighet og selvstendighet.

Opplæringen skal legge til rette for varierte og praktiske arbeidsoppgaver med ulike materialer og produkter. Videre skal opplæringen forberede lærlingen på et arbeidsliv med krav til effektivitet og fleksibilitet.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er serigraf.

Velg sted

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Yrke og arbeidsliv

Mer om yrkesfaglig videregående opplæring

Les mer om forskjellen mellom fagbrev, svennebrev og yrkeskompetanse samt om lærling.

Samarbeid skole-arbeidsliv

Her får du oversikt over samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning inngått mellom videregående skoler og bedrifter.