Nøkkelinformasjon

Du får praktiske ferdigheter og faglig innsikt knyttet til trykkfarger, metoder og utstyr i produksjonsprosesser.

Læreplan

Læreplan i serigrafifag

Serigrafifaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen trykkmetoder og trykkfarger tilpasset ulike materialer og produkter. Informasjon og reklame trykkes på stadig flere produkter, og faget skal bidra til å utvikle fagarbeidere med evne til omstilling i takt med ny teknologi og nye arbeidsprosesser. Faget skal bidra til å ivareta miljøet gjennom resirkulering og reduksjon av skadelige utslipp.

Opplæringen skal bidra til at lærlingen får praktiske ferdigheter og faglig innsikt knyttet til trykkfarger, metoder og utstyr i produksjonsprosesser. Videre skal opplæringen fremme sikkerhetsforståelse og den enkeltes evne til nøyaktighet og selvstendighet.

Opplæringen skal legge til rette for varierte og praktiske arbeidsoppgaver med ulike materialer og produkter. Videre skal opplæringen forberede lærlingen på et arbeidsliv med krav til effektivitet og fleksibilitet.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er serigraf.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler