Nøkkelinformasjon

Du får praktiske ferdigheter og faglig innsikt knyttet til trykkfarger, metoder og utstyr i produksjonsprosesser.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er serigraf.

Læreplan

Læreplan i serigrafifag

Vg3 serigrafifaget handler om produksjon av trykk i spennet fra industri og tekstil til grafikk og kunst. Faget handler om serigrafisk kompetanse og praktisk opplæring i forarbeid, trykking og etterarbeid og å ivareta miljøet gjennom resirkulering og reduksjon av skadelige utslipp. Videre handler serigrafifaget om å gi arbeidslivet og samfunnet nøyaktige og selvstendige fagarbeidere som er omstillingsdyktige, kan ta i bruk tilgjengelig teknologi og har sikkerhetsforståelse.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker