Nøkkelinformasjon

Utdanningen gir innsikt i hvordan mennesker påvirkes av for eksempel sosiale, kulturelle, økonomiske og politiske fenomen, og legger vekt på geografisk nivå.

Det er mulig å spesialisere seg innenfor ulike samfunnsgeografiske områder, som for eksempel bygdegeografi, utviklingsgeografi, politisk geografi, økonomisk geografi og miljø.

Med en utdanning i samfunnsgeografi kan du for eksempel jobbe i offentlig forvaltning, med samfunnsplanlegging, i organisasjoner eller innenfor undervisning eller forskning.

Utdanninger

Det er 8 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i geografi og samfunnsplanlegging Bachelor og høgskolekandidat Nord universitet GENS Trukket Trukket
Bachelorprogram i geografi Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Bergen GENS 37.00 41.70
Bachelorstudium i nyskaping og regenerativ utvikling Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen for grøn utvikling
Byplanlegging og samfunnssikkerhet, bachelor Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Stavanger GENS 43.10 54.20
Geografi - bachelorstudium Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS 38.80 42.30
Samfunnsgeografi Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Oslo GENS 42.60 55.50
Samfunnsplanlegging og kommunikasjon, bachelorprogram Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Agder GENS 37.00 44.30
Samfunnsplanlegging og kulturforståelse - bachelor Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet GENS Alle Alle

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Samfunnsgeografi (8331)
  • Samfunnsgeografi (7331)
  • Miljøfag, lavere nivå (651408)
  • Samfunnsgeografi (6331)