Nøkkelinformasjon

Du lærer å produsere og reparere skinn, lær, kunstskinn duk og lerret for bil- og vognseter, seletøy og saler, kofferter, vesker og annet lærarbeid.

Læreplan

Læreplan i salmakerfag

Salmakerfaget har lange tradisjoner og omfatter arbeid med skinn, lær, kunstskinn, duk og lerret. Salmakerfaget skal bidra til videreføring av håndverkstradisjoner og ivareta samfunnets behov for produksjon og reparasjon av salmakerarbeid med bil- og vognseter, seletøy og saler, kofferter, vesker og annet lærarbeid. Videre skal faget ivareta behov for restaurering og vedlikehold av salmakerarbeid for veteranbiler, eldre seletøy og reiseeffekter.

I opplæringen skal det legges vekt på praktisk arbeid med materialer, redskaper og teknikker. Opplæringen skal bidra til videreutvikling av sømteknikker og andre håndverksferdigheter tilpasset egnede materialer. Opplæringen skal videre bidra til kunnskap om ulike materialer og deres bruksområder. Opplæringen skal stimulere til bevissthet om forhold mellom form, farge, materialer, verktøy, teknikker og funksjon. Opplæringen skal videre medvirke til kompetanse innen formgiving og stopping av salmakerprodukter med utgangspunkt i tidligere stilarter, Opplæringen skal også stimulere til utvikling av nye ideer og produkter. Opplæringen skal bidra til bevissthet om nåtidens moter og trender og legge grunnlag for ny design og nye produkter tilpasset markedet.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er salmaker.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler