Salmakerfag

favoritt ikon

Videregående

Du lærer å produsere og reparere skinn, lær, kunstskinn duk og lerret for bil- og vognseter, seletøy og saler, kofferter, vesker og annet lærarbeid.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er salmaker.

Varighet

To år på skole og to år i bedrift

Opptakskrav

Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1

2. År

Vg2 eller opplæring i bedrift

3. År

Vg3 eller opplæring i bedrift

Læreplan

Læreplan i salmakerfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Salmakerfaget har lange tradisjoner og omfatter arbeid med skinn, lær, kunstskinn, duk og lerret. Salmakerfaget skal bidra til videreføring av håndverkstradisjoner og ivareta samfunnets behov for produksjon og reparasjon av salmakerarbeid med bil- og vognseter, seletøy og saler, kofferter, vesker og annet lærarbeid. Videre skal faget ivareta behov for restaurering og vedlikehold av salmakerarbeid for veteranbiler, eldre seletøy og reiseeffekter.

I opplæringen skal det legges vekt på praktisk arbeid med materialer, redskaper og teknikker. Opplæringen skal bidra til videreutvikling av sømteknikker og andre håndverksferdigheter tilpasset egnede materialer. Opplæringen skal videre bidra til kunnskap om ulike materialer og deres bruksområder. Opplæringen skal stimulere til bevissthet om forhold mellom form, farge, materialer, verktøy, teknikker og funksjon. Opplæringen skal videre medvirke til kompetanse innen formgiving og stopping av salmakerprodukter med utgangspunkt i tidligere stilarter, Opplæringen skal også stimulere til utvikling av nye ideer og produkter. Opplæringen skal bidra til bevissthet om nåtidens moter og trender og legge grunnlag for ny design og nye produkter tilpasset markedet.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er salmaker.

Velg sted

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Yrke og arbeidsliv

Mer om yrkesfaglig videregående opplæring

Les mer om forskjellen mellom fagbrev, svennebrev og yrkeskompetanse samt om lærling.

Samarbeid skole-arbeidsliv

Her får du oversikt over samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning inngått mellom videregående skoler og bedrifter.