Nøkkelinformasjon

Du lærer å produsere og reparere skinn, lær, kunstskinn duk og lerret for bil- og vognseter, seletøy og saler, kofferter, vesker og annet lærarbeid.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er salmaker.

Læreplan

Læreplan i salmakerfag

Vg3 salmakerfaget handler om å tilpasse, nyskape og produsere utstyr til dagens bruk av hest. Gjennom praktisk arbeid i tradisjonelle og nye søm- og formingsteknikker for nyproduksjon og reparasjoner utvikler lærlingene kunnskap om sammenhengen mellom materialvalg og produksjon og forståelse av anatomisk og biomekanisk tilpassing til både hest og rytter. Faget skal utvikle yrkesutøvere som kan dekke behovet for salmakerarbeid til både tradisjonell og moderne bruk, og som fremmer dyrevelferden i hestesporten.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker