Nøkkelinformasjon

Du lærer om ledningsnett i grunnen, installasjon, service og reparasjon av sanitæranlegg, vannboren varme og tekniske anlegg.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittelen er rørlegger.

Læreplan

Læreplan i rørleggerfag

Vg3 røyrleggjarfaget handlar om å installere røyrleidningar med tilhøyrande komponentar og utstyr i nye og eksisterande bygg. Faget skal gjere lærlingane i stand til å velje energisparande og helse- og miljøfremjande røyrtekniske løysingar og halde ved like, modernisere og bevare røyrtekniske anlegg. Faget bidreg til samfunnet gjennom å utdanne yrkesutøvarar som kan installere berekraftig infrastruktur for vatn, avløp og ventilasjon som er energisparande, fremjar vasskadetryggleik og bevarer det estetiske uttrykket.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker