Nøkkelinformasjon

Du lærer om ledningsnett i grunnen, installasjon, service og reparasjon av sanitæranlegg, vannboren varme og tekniske anlegg.

Læreplan

Læreplan i rørleggerfag

Reint drikkevatn og reinsing av avløpsvatn har mykje å seie for hygienen og miljøet i eit moderne samfunn. Arbeidsoppgåvene til rørleggjaren varierer frå enkle reparasjonar i bustader til kompliserte rørinstallasjonar med automatisk styring der arbeidet blir utført etter teikningar og beskrivingar.

Opplæringa skal medverke til å sikre kompetanse på leidningsnett i grunnen, installasjon, service og reparasjon av sanitæranlegg, vassboren varme og tekniske anlegg. Vidare skal opplæringa medverke til energiutnytting på best mogleg måte ved hjelp av varmepumpeteknikk og ved automatisering av energianlegga. Installasjon av varmeanlegg er viktig for godt inneklima i bygningar og for det ytre miljøet.

Opplæringa skal også medverke til å fremme, kreativitet, gode arbeidsvanar og evne til kommunikasjon med kundar, kollegaer og andre samarbeidspartnarar. Vidare skal opplæringa vise den breidda faget har som tradisjonelt handverk. Opplæringa i faget skal sikre krava til helse, miljø og tryggleik.

Fullført og bestått opplæring fører fram til sveinebrev. Yrkestittelen er rørleggjar.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet

BRØDRENE DAHL AS AVD MO Vis 6 avtaler
VOSS VVS AS Vis 3 avtaler
FLORØ RØR AS Vis 5 avtaler
MATHISEN VVS AS Vis 7 avtaler
HANESETH VVS SALTEN AS Vis 2 avtaler
LOFOTEN VANN OG VARME AS Vis avtale
RØRPRO AS Vis 2 avtaler
HB RØR AS Vis 2 avtaler
SANITÆR & VARME AS Vis 5 avtaler
BYGGOPP OPPLÆRINGSKONTORET FOR BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK HÅLOGALAND Vis avtale
BRØNNØYSUND RØR AS Vis 2 avtaler
YVIA Vis 3 avtaler
Det finnes 39 samarbeidsavtaler mellom skoler og bedrifter, hvorav 39 passer dine kriterier.