Nøkkelinformasjon

Du får kompetanse om utforsking av verdensrommet og utvikling av ny teknologi innen romvirksomhet.

Fullført og bestått opplæring fører fram til yrkeskompetanse. Yrkestittel er romteknolog.

Læreplan

Læreplan i romteknologi

Verdenssamfunnets behov for satellitter til global kommunikasjon, ressurskartlegging, overvåking og utforskning av verdensrommet krever kompetanse innen romteknologi.

Romteknologifaget skal fremme kompetanse om utforsking av verdensrommet og utvikling av ny teknologi innen romvirksomhet. Felles programfag skal gi grunnleggende innsikt i tekniske og miljømessige utfordringer knyttet til ressursutnyttelse og bærekraftig utvikling. Programfagene skal fremme elevens evne til å bruke og reparere elektronisk utstyr knyttet til kommunikasjon og romteknologi, telemetrisystemer og satellitteknologi.

Opplæringen skal legge til rette for internasjonalt samarbeid med romteknologisentre, og deler av opplæringen skal foregå i nært samarbeid med norsk romindustri. Bruk av satellittdata, testing og bruk av fagprogramvare for datainnsamling og analyse og geografiske informasjonssystemer skal vektlegges i opplæringen. Opplæringen skal bidra til å fremme kreativitet, evne til samarbeid og problemløsning og stimulere til innovativ tenkning og utprøving. Opplæringen skal legge grunnlag for videre utdanning innen fagområdet.

Fullført og bestått opplæring fører fram til yrkeskompetanse. Yrkestittel er romteknolog.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker