Repslagerfag

favoritt ikon

Videregående

Du lærer å lage tau med ulik materiale, alt fra historiske materialer som vikingtidens bast, hår og hud, middelalderens hamp og dagens syntetiske materialer.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittelen er repslager.

Varighet

Ett år på skole og tre år i bedrift

Opptakskrav

Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1

2. År

Vg2 eller opplæring i bedrift

Læreplan

Læreplan i repslagerfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift

Repslagerfaget holder i hevd den håndverksmessige kompetansen ved framstilling av tau, og bidrar på den måten til at kulturarven blir ivaretatt. Repslagerfaget er viktig for å kunne bevare historiske fartøyer. Repslageren skal videreføre gamle håndverksteknikker og materialkunnskap. I tillegg skal repslageren utvikle tauverksprodukter og tjenester i tråd med de behov samfunnet har.

I opplæringen skal lærlingen få kunnskap om ulike teknikker og ulike verktøy i faget. Opplæringen tar i bruk historisk materialer som vikingtidens bast, hår og hud, middelalderens hamp og dagens syntetiske materialer. Opplæringen skal stimulere til å forstå hvilken plass repslageren har i historien og i dagens samfunn. En del av fagkompetansen er også å utvikle evnen til kritisk refleksjon over eget arbeid.

Opplæringen skal legge vekt på det praktiske arbeidet med produkter og på kommunikasjon med andre faggrupper og kunder. Dette legger grunnlaget for yrkesutøvelse i en repslagerbedrift.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittelen er repslager.

Velg sted

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Yrke og arbeidsliv

Mer om yrkesfaglig videregående opplæring

Les mer om forskjellen mellom fagbrev, svennebrev og yrkeskompetanse samt om lærling.

Samarbeid skole-arbeidsliv

Her får du oversikt over samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning inngått mellom videregående skoler og bedrifter.