Nøkkelinformasjon

Du lærer å lage tau med ulik materiale, alt fra historiske materialer som vikingtidens bast, hår og hud, middelalderens hamp og dagens syntetiske materialer.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittelen er repslager.

Læreplan

Læreplan i repslagerfag

Repslagerfaget holder i hevd den håndverksmessige kompetansen ved framstilling av tau, og bidrar på den måten til at kulturarven blir ivaretatt. Repslagerfaget er viktig for å kunne bevare historiske fartøyer. Repslageren skal videreføre gamle håndverksteknikker og materialkunnskap. I tillegg skal repslageren utvikle tauverksprodukter og tjenester i tråd med de behov samfunnet har.

I opplæringen skal lærlingen få kunnskap om ulike teknikker og ulike verktøy i faget. Opplæringen tar i bruk historisk materialer som vikingtidens bast, hår og hud, middelalderens hamp og dagens syntetiske materialer. Opplæringen skal stimulere til å forstå hvilken plass repslageren har i historien og i dagens samfunn. En del av fagkompetansen er også å utvikle evnen til kritisk refleksjon over eget arbeid.

Opplæringen skal legge vekt på det praktiske arbeidet med produkter og på kommunikasjon med andre faggrupper og kunder. Dette legger grunnlaget for yrkesutøvelse i en repslagerbedrift.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittelen er repslager.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker