Nøkkelinformasjon

Du lærer om å legge grunnlaget for yrkesutøvelse knyttet til det helhetlige reiselivsproduktet, som inkluderer kundebehandling, service, salg, markedsføring, utvikling av reiselivsprodukt, transport og transportformidling.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er reiselivsmedarbeider.

Læreplan

Læreplan i reiselivsfaget

Vg3 reiselivsfaget handlar om drift, sal og service innanfor det heilskaplege reiselivsproduktet. Vidare handlar det om profesjonell kommunikasjon og kulturforståing i møte med gjester og kundar. Faget skal ruste lærlingane til å ta del i eit arbeidsliv der trendar og marknadssituasjon endrar seg etter ønska til kundane og etter utviklinga og krava som samfunnet stiller.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

FJELLEVENTYRET AS Vis avtale
Det finnes 1 samarbeidsavtaler mellom skoler og bedrifter, hvorav 1 passer dine kriterier.