Nøkkelinformasjon

Du lærer om kundebehandling, service, salg, markedsføring, utvikling av reiselivsprodukt, transport og transportformidling.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er reiselivsmedarbeider.

Læreplan

Læreplan i reiselivsfag

Vg3 reiselivsfaget handlar om drift, sal og service innanfor det heilskaplege reiselivsproduktet. Vidare handlar det om profesjonell kommunikasjon og kulturforståing i møte med gjester og kundar. Faget skal ruste lærlingane til å ta del i eit arbeidsliv der trendar og marknadssituasjon endrar seg etter ønska til kundane og etter utviklinga og krava som samfunnet stiller.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Det finnes 13 samarbeidsavtaler mellom skoler og bedrifter, hvorav 13 passer dine kriterier.