Nøkkelinformasjon

Kursene i bransjeprogrammet for reiselivet er gratis, og kan tas ved siden av jobb. Mange av tilbudene er lagt opp som nettstudier.

Fellesforbundet, HK, NHO Reiseliv, Parat, Virke, LO og NHO jobber sammen med Kompetanse Norge for å sette i gang korte og relevante opplæringstilbud for alle som jobber med reiseliv.

Les mer om bransjeprogrammet for reiselivet på kompetansenorge.no.

Lurer du på noe? Finn svar på ofte stilte spørsmål.

Utdanninger

Tittel Studienivå Lærested
Bransjeprogram - Kurs i grunnleggende digitale ferdigheter for reiselivsbransjen Annen utdanning Kompetansehuset Neo
Bransjeprogram for reiseliv - Kontrakt- og avtaleskriving 11 Annen utdanning Folkeuniversitetet
Bransjeprogram for reiseliv - Kontrakt- og avtaleskriving 12 Annen utdanning Folkeuniversitetet
Bransjeprogram for reiseliv - Kontrakt- og avtaleskriving 13 Annen utdanning Folkeuniversitetet
Bransjeprogram for reiseliv - Ledelse i praksis 21-10 Annen utdanning Folkeuniversitetet
Bransjeprogram for reiseliv - Ledelse i praksis 21-11 Annen utdanning Folkeuniversitetet
Bransjeprogram for reiseliv - Ledelse i praksis 21-7 Annen utdanning Folkeuniversitetet
Bransjeprogram for reiseliv - Ledelse i praksis 21-8 Annen utdanning Folkeuniversitetet
Bransjeprogram for reiseliv - Ledelse i praksis 21-9 Annen utdanning Folkeuniversitetet
Digital markedsføring og bruk av sosiale medier for reiselivet Fagskolestudium Nordland fagskole
Engelsk fagspråk for reiselivsnæringen - Dag Annen utdanning AOF Vestlandet
Engelsk fagspråk for reiselivsnæringen – Kveld Annen utdanning AOF Vestlandet
Grunnleggende digital kompetanse tilpasset reiselivsnæringen - Dag Annen utdanning AOF Vestlandet
Grunnleggende digital kompetanse tilpasset reiselivsnæringen - Kveld Annen utdanning AOF Vestlandet
Hvordan bli en mer bærekraftig reiselivsbedrift? Fagskolestudium Nordland fagskole
Idéutvikling og forretningsmodellering for opplevelsesbasert reiseliv Fagskolestudium Nordland fagskole
Innføring i opplevelsesøkonomi og opplevelsesdesign Fagskolestudium Nordland fagskole
Innsikt i- og distribusjon til det norske markedet Fagskolestudium Nordland fagskole
Kortreiste opplevelser og lokal verdiskaping Fagskolestudium Nordland fagskole
Reiselivsfaget - fagbrev for reiselivsbransjen - Landsdekkende virtuelt kurs Videregående skole AOF Norge
Reiselivsfaget - fagbrev for reiselivsbransjen - Landsdekkende virtuelt kurs Videregående skole AOF Norge
Reiselivsfaget - fagbrev for reiselivsbransjen - Landsdekkende virtuelt kurs Videregående skole AOF Norge
Reiselivsfaget - fagbrev for reiselivsbransjen - Landsdekkende virtuelt kurs Videregående skole AOF Norge
Reiselivsfaget - fagbrev for reiselivsbransjen - Landsdekkende virtuelt kurs Videregående skole AOF Norge
Renholdsoperatørfaget - fagbrev for reiselivsbransjen - Landsdekkende virtuelt kurs Videregående skole AOF Norge
Resepsjonsfaget - fagbrev for reiselivsbransjen - Landsdekkende virtuelt kurs Videregående skole AOF Norge
Resepsjonsfaget - fagbrev for reiselivsbransjen - Landsdekkende virtuelt kurs Videregående skole AOF Norge
Resepsjonsfaget - fagbrev for reiselivsbransjen - Landsdekkende virtuelt kurs Videregående skole AOF Norge
To nettkurs i bærekraftig reiseliv: Tematiserte opplevelser og grønn destinasjonsutvikling Etterutdanning Høgskulen på Vestlandet
Yrkesnorsk for Reiselivsfaget - Landsdekkende virtuelt kurs Annen utdanning AOF Norge
Yrkesnorsk for Reiselivsfaget - Landsdekkende virtuelt kurs Annen utdanning AOF Norge
Yrkesnorsk rettet mot kokkefaget – Dag – 2021 Annen utdanning AOF Vestlandet
Yrkesnorsk rettet mot kokkefaget – Kveld Annen utdanning AOF Vestlandet
Yrkesnorsk rettet mot resepsjonsfaget - Dag Annen utdanning AOF Vestlandet
Yrkesnorsk rettet mot resepsjonsfaget – Kveld Annen utdanning AOF Vestlandet