Nøkkelinformasjon

Du lærer å lage kommunikasjonsmateriale tilpasset målgruppen i et samfunn. Dette kan for eksempel være utvikling av reklameskilt, plakater og emballasje til ulike produkter.

Fullført og bestått opplæring fører frem til svennebrev. Yrkestittelen er profileringsdesigner.

Læreplan

Læreplan i profileringsdesignfag

Vg3 profileringsdesignfaget handler om å produsere profileringsmateriell ut fra ulike bestillinger. Gjennom faglig arbeid med å utforme skilt, profileringsløsninger og tekniske produksjons- og monteringsmetoder utvikler lærlingene digitale og praktiske ferdigheter og rustes til å møte kunders ulike behov og bestillinger. Faget handler også om å utvikle yrkesutøvere som kan møte kundenes og samfunnets behov for visuelle kommunikasjonsløsninger og universell utforming i det offentlige rom.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker