Nøkkelinformasjon

Du får grunnlag for å framstille produkter i prosess-, metallurgi- og vareproduksjonsbedrifter.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er fagoperatør i produksjonsteknikk.

Læreplan

Læreplan i produksjonsteknikkfag

Vg3 produksjonsteknikkfaget handler om å framstille produkter i prosess-, metallurgi- og vareproduksjonsbedrifter. Faget handler om å utvikle lærlingene til selvstendige fagoperatører innenfor produksjonsteknikk som er anvendelig i alle produksjonsbransjer. Videre handler faget om forbedringsteknikk og optimalisering av omstillings- og produksjonsprosesser for å imøtekomme samfunnets krav til effektivitet og produktkvalitet. Det handler også om hensynet til miljø og produktivitet ved bruk av automatiserte produksjonsmetoder for å gjøre bedriftene konkurransedyktige.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler