Nøkkelinformasjon

Du lærer om montering og vedlikehold av datatekniske og elektroniske systemer og enheter.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er produksjonselektroniker.

Læreplan

Læreplan i produksjonselektronikerfag

Vg3 produksjonselektronikerfaget handler om å produsere elektromekaniske og elektroniske systemer og enheter. Videre handler faget om å utvikle selvstendige fagarbeidere som kan møte arbeidslivets behov for teknologisk utvikling og omstilling til nye metoder, utstyr og systemer. Det handler også om samfunnets behov for velfungerende elektroniske produkter og enheter som inngår i landbaserte systemer, maritime systemer og luftfartssystemer.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker