Nøkkelinformasjon

Du lærer å transportere og forflytte pasienter og brukere på en profesjonell, trygg og sikker måte.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev som portør.

Læreplan

Læreplan i portørfag

Vg3 portørfaget handler om å dekke samfunnets behov for yrkesutøvere som kan hente og bringe pasienter, medisiner og utstyr og være en fleksibel faglært ressurs på sykehus eller behandlingsinstitusjoner. Faget skal gi grunnlag å arbeide med pasieneter i ulike livssituasjoner, under tidspress og under psykisk og fysisk krevende forhold på en trygg og omsorgsfull måte. Videre skal faget bidra til å ivareta framtidige helsefaglige service- og støttefunksjoner og grunnleggende sykepleie og miljøarbeid.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker