Nøkkelinformasjon

Du lærer å produsere blant annet materiale til båter, bildeler og strukturer til fly og romfart.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er fagoperatør i polymerkompositt.

Læreplan

Læreplan i polymerkomposittfag

Vg3 polymerkomposittfaget handler om å utvikle, framstille og optimalisere produkter basert på polymere materialer på en bærekraftig måte. Faget skal gi lærlingene innsikt og praktiske ferdigheter i utviklingen av komposittmaterialer og produksjonsmetoder og tilvirkingen av produkter, og de skal få kompetanse innenfor kostnadseffektivitet og kvalitetssikring av produkter. Faget skal bidra til innsikt i hvordan de polymere materialene påvirker ytre miljø og klima, og til forståelse av sirkulærøkonomi. Faget skal bidra til at industrien får fagarbeidere som er selvstendige, løsningsorienterte, skapende, innovative og engasjerte innenfor yrket.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler