Polymerkomposittfag

favoritt ikon

Videregående

Du lærer å produsere blant annet materiale til båter, bildeler og strukturer til fly og romfart.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er fagoperatør i polymerkompositt.

Varighet

To år på skole og to år i bedrift

Opptakskrav

Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1

Læreplan

Læreplan i polymerkomposittfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Polymerkomposittfaget dekker stadig flere områder gjennom produksjon av kompositter til båter, bildeler, strukturer til fly og romfart, kraftindustri og primærnæringer. Faget skal bidra til å utvikle kompetente fagarbeidere som utvikler og framstiller produkter med høy kvalitet, stor styrke, lav vekt og minimal miljøbelastning. Materialene og prosessene stiller høye krav til helse, miljø og sikkerhet.

Opplæringen skal bidra til at lærlingen opparbeider seg faglig innsikt og praktiske ferdigheter i utviklingen av plastmaterialer, produkter og produksjonsmetoder. Videre skal opplæringen bidra til å utvikle evne til effektivitet, selvstendighet og kvalitetsbevissthet.

Opplæringen skal legge til rette for praktisk arbeid med alle ledd i produksjonen, fra råvare til produkt. Videre skal opplæringen legge til rette for materialteknisk og produksjonsteknisk innsikt og fremme evne til fleksibilitet og faglig utvikling. Arbeid i tråd med krav til helse, miljø, sikkerhet og kvalitet skal også inngå i opplæringen.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er fagoperatør i polymerkompositt.

Velg sted

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Yrke og arbeidsliv

Mer om yrkesfaglig videregående opplæring

Les mer om forskjellen mellom fagbrev, svennebrev og yrkeskompetanse samt om lærling.

Samarbeid skole-arbeidsliv

Her får du oversikt over samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning inngått mellom videregående skoler og bedrifter.