Nøkkelinformasjon

Du lærer om produksjon av deiger, farser, pølseprodukter og ulike påleggsvarer.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er pølsemaker.

Læreplan

Læreplan i pølsemakerfag

Vg3 pølsemakerfaget handler om råvarer og produksjon av bearbeidede kjøtt- og pølseprodukter og ulike påleggsvarer i tråd med håndverkstradisjoner og regelverk. Faget skal bidra til at lærlingene utvikler håndverksferdigheter og får innsikt i tradisjonelle og nye produksjonsmetoder og i resept- og produktutvikling. Vg3 pølsemakerfaget handler videre om mattrygghet gjennom hele produksjonsprosessen og om å ta vare på og forvalte ressurser på en bærekraftig måte. Faget skal også bidra til å utvikle selvstendige, samarbeidende og omstillingsdyktige fagarbeidere i et arbeidsliv i endring.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker