Nøkkelinformasjon

Du lærer om å utvikle, framstille og optimalisere produkter basert på plastmaterialer på en bærekraftig måte.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er fagoperatør i plastfag.

Læreplan

Læreplan i plastfaget

Vg3 plastfaget handler om å utvikle, framstille og optimalisere produkter basert på plastmaterialer på en bærekraftig måte. Faget skal gi lærlingene innsikt og praktiske ferdigheter i utviklingen av plastmaterialer og produksjonsmetoder og tilvirkingen av produkter, og de skal få kompetanse innenfor kostnadseffektivitet og kvalitetssikring av produkter. Faget skal bidra til innsikt i hvordan plastmaterialene påvirker ytre miljø og klima, og til forståelse av sirkulærøkonomi. Faget skal bidra til at industrien får fagarbeidere som er selvstendige, løsningsorienterte, skapende, innovative og engasjerte innenfor yrket.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler