Nøkkelinformasjon

Du lærer om framstilling, vedlikehold og reparasjon av ortopediske hjelpemidler.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittelen er ortopeditekniker.

Læreplan

Læreplan i ortopediteknikkfag

Vg3 ortopediteknikkfaget handler om å dekke samfunnets behov for yrkesutøvere som kan framstille, reparere og vedlikeholde ortopediske hjelpemidler. Faget skal bidra til at livskvaliteten til personer med nedsatt funksjonsevne forbedres og at flere kan delta i samfunns- og yrkeslivet. Kunnskaper om materialer, teknikker, design og funksjon i et flerdimensjonalt perspektiv inngår også. Videre skal faget bidra til at ortopediteknikeren kan planlegge, gjennomføre og vurdere arbeidsoppgaver ut fra brukerens behov og gjeldende regelverk.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker