Ortopediteknikkfag

favoritt ikon

Videregående

Du lærer om framstilling, vedlikehold og reparasjon av ortopediske hjelpemidler.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittelen er ortopeditekniker.

Varighet

To år på skole og to år i bedrift

Opptakskrav

Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1

2. År

Vg2 eller opplæring i bedrift

3. År

Vg3 eller opplæring i bedrift

Læreplan

Læreplan i ortopediteknikkfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Ortopediteknikkfaget dreier seg om framstilling, vedlikehold og reparasjon av ortopediske hjelpemidler. Økt levealder, moderne levevaner og større krav til aktiv deltakelse i samfunnet gjør at behovet for fagets tjenester øker. Faget skal bidra til å bedre livskvaliteten for personer med redusert funksjonsevne.

Ortopediteknikeren deltar ved tilpasning og utprøving av ortopediske hjelpemidler, i samarbeid med bl.a. ortopediingeniører, leger, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Opplæringen skal bidra til økt bevissthet om design, flerdimensjonal form, kvalitet og funksjon. Opplæringen skal dessuten gi erfaring i bruk av ulike materialer og metoder. Videre skal opplæringen fremme samhandling med ulike yrkesgrupper og med mennesker i ulike livssituasjoner og med ulik kulturbakgrunn.

Opplæringen i faget skal legge vekt på planlegging, gjennomføring og vurdering av arbeidsoppgaver i tråd med brukerens behov og gjeldende regelverk. Opplæringen skal bidra til at den enkelte utvikler praktiske ferdigheter og faglig innsikt knyttet til framstilling, vedlikehold og reparasjon av ortopediske hjelpemidler.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittelen er ortopeditekniker.

Velg sted

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Yrke og arbeidsliv

Mer om yrkesfaglig videregående opplæring

Les mer om forskjellen mellom fagbrev, svennebrev og yrkeskompetanse samt om lærling.

Samarbeid skole-arbeidsliv

Her får du oversikt over samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning inngått mellom videregående skoler og bedrifter.