Nøkkelinformasjon

Du lærer å bygge, vedlikeholde og restaurere orgler i kirker og konsertlokaler.

Læreplan

Læreplan i orgelbyggerfag

De første orglene kom til Norge i middelalderen. Norsk orgelbyggertradisjon går tilbake til 1700-tallet og er inspirert av europeisk orgelbyggerkunst. Orgelbyggerfaget skal ivareta samfunnets behov for bygging, vedlikehold og restaurering av orgler i kirker og konsertlokaler og derved bidra til videreføring av tradisjonen og videreutvikling av orgelbyggerkunsten.

Opplæringen skal bidra til utvikling av håndverksmessige ferdigheter og kunnskaper i orgelbygging. Opplæringen skal stimulere til nøyaktighet og presisjon i arbeid med treverk og metaller og fremme evne til å se sammenhenger mellom orgelets form, estetikk og funksjon. Opplæringen skal videre bidra til innsikt i grunnleggende musikkteori og musikkhistorie samt utvikling av ferdigheter i intonasjon og stemming.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er orgelbygger.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler